Sjamanistisch Jaarfeest-traject

05 Feb 2023 - 10:00 -- 17:00

Contacteer ons Terug naar kalender

Zaal | Special

Welkom op de ZINDERENDE ZONDAGEN!
Leg een diepe verbinding tussen het ritme van de natuur en de lichtkracht in jezelf.
We wandelen samen het Lichtpad van jouw Ziel gedurende één zonne-omwenteling
(= één jaar): tijdens 6 jaarfeesten komen we een hele, heerlijke zondag samen om
onze verbinding met Spirit te verdiepen én te vieren via sjamanistisch en energetisch
werk.
We volgen het jaarritme van de zon en duiken samen diep in de thema's en de gidsen
en rituelen die in onze contreien al eeuwenlang met deze feestdagen verbonden
zijn. Zij zijn onze leidraad om telkens terug te (her)verbinden met de natuurlijke cycli
en kracht en ons te her-inneren wie we van nature en werkelijk zijn.
Dit is ook hét moment om los te laten wat jou niet meer dient en je te laven aan de
stroom van Licht die we ook letterlijk kunnen ervaren tijdens de jaarlijkse
zonnewendes, equinoxen en de periodes daartussen.
page1image3752176
Deze zinderende zondagen zijn een uitgelezen kans om no-nonsense
page1image3752384
transformatiewerk te doen in een fijne en ondersteunende groepsenergie op een
page1image3752592
prachtige natuurplek in Buggenhout. Voedsel voor je ziel!
Wat kan je verwachten?
In deze cirkel van gelijkgestemden krijg je een unieke kans om gedurende een jaar
lang het ritme van het natuurlijke licht te volgen en zo diep te duiken in jouw licht en
jouw natuur. We faciliteren jouw Verbinding met Spirit om diepere kracht, gidsing en
healing te ontvangen, én na te gaan hoe je deze Verbinding nog meer kan beleven en
integreren in je dagelijkse leven. Je krijgt zo de tijd om jouw innerlijk kompas helemaal
te ontvouwen én gebruiken. Hoe meer we ruimte leren maken in onszelf, hoe meer
we die terugzien in onszelf en om ons heen.
page1image3753840
Tijdens onze bijeenkomsten werken we voornamelijk met trancereis, visualisatie,
page1image5807104
medicijnwandeling in de natuur, lichtwerk, zacht lichaamswerk & beweging,
page1image5807312
invocatie, creatie, deelcirkel, ceremonie & ritueel en de groepsenergie.
Voorkennis van sjamanistisch werk is vereist in die zin dat je de basisprincipes van het
trancereizen moet beethebben: je moet vlot in staat zijn om te reizen naar onder- en
bovenwereld. Dit kan in een kortere, aparte samenkomst vooraf aangeleerd worden
aan diegenen die nog niet kunnen trancereizen.
page1image5808352
Daarnaast ontvang je tussen onze bijeenkomsten door inspirerende mails en
page1image5808560
audio's om je verbinding met Spirit en de kracht en steun van de groep levend te
page1image5808768
houden. Je wordt uitgenodigd om met nog meer gemak je eigen koers te varen.
Tijdens het ganse jaartraject (6x) of halve jaartraject (3x) ben je ook welkom om
tijdens één of meerdere individuele sessies met Carolien in te zoomen of te verdiepen
rond ervaringen die jij had tijdens of na onze samenkomsten. Je ontvangt zo
begeleiding op maat. Dit kan je ondersteunen om jouw kompas met meer gemak in te
zetten in je dagelijks leven en/of te groeien in vertrouwen of daadkracht.
Sjamanistisch Jaarfeest-traject Praktijk voor Bezielde Psychotherapie & Groei Carolien Peeters
Concreet
page2image3782336 page2image5825616
We komen in 2023 telkens samen op zondag, van 10u tot 17u, op het mooie domein
page2image5825824
van De Levensbloem in Buggenhout. We werken in de comfortabele yogazaal en in
page2image5826032
de natuur van deze fijne en rustgevende plek.
We duiken en vieren samen!
Van lente tot zomer:
  • Imbolc op 5 februari (Lichtmis /Lichtfeest)
  • Lente-equinox op 19 maart (Ostara - start van de lente op 21 maart)
  • Zomer zonnewende op 25 juni (start van de zomer op 21 juni)
Van herfst tot winter:
  • Herfst-equinox op 24 september (start van de herfst op 21 september)
  • Samhein op 29 oktober (Allerheiligen en Allerzielen/Voorouderfeest)
  • Winter zonnewende op 10 december (Yule - start van de winter op 21 december)
Je kan ervoor kiezen om het volledige jaartraject te volgen (6x). Kostprijs is 660 euro. Wie inschrijft vóór 10 januari 2023 ontvangt een korting van 7% en betaalt 615 euro. Je kan er ook voor kiezen om het traject te volgen tijdens de lichte dagen van het jaar, van lente tot zomer, dus van 5 februari tot en met 25 juni. Dan kies je ervoor om 3x deel te nemen in het voorjaar. Kostprijs is 330 euro. Of je kan ervoor kiezen om het traject te volgen tijdens de donkere dagen van het jaar, van herfst tot winter, dus van 24 september tot 10 december. Dan kies je ervoor om 3x deel te nemen in het najaar. Kostprijs is 330 euro. Thee, water en versnaperingen zijn inbegrepen in de prijs. Eigen lunch meebrengen. Tussen de bijeenkomsten door ontvang je, zoals eerder gezegd, inspiratiemails- en audio's om je Verbinding en Vertrouwen levend en krachtig te houden. En blijf je ook welkom voor individuele sessies op maat. Er is plaats voor minimum 6 en maximum 12 volwassenen in de cirkel + Carolien als
begeleider. We houden de groep bewust klein.
Voel je welkom! Info & Inschrijving via https://www.carolienpeeters.com/zinderende-zondagen.html of stuur een mailtje naar Carolien via praktijk1852@gmail.com